Priser

 

Priser

Privathonorarer

Mulighedserklæring………………………400 kr
Konsultation udenfor Sygesikringen….400 kr
Konsultation for gruppe 2 patienter….275 kr
Kørekortsattest incl. moms…………….500 kr
Ansøgning om medicintilskud………….250 kr
Rejseafbestillingsforsikring……………..606,25 kr

Udskrift fra journal………………………10 kr pr. side

Hvis du som patient udbeder dig udskrift fra din journal, afregner vi i henhold til lov om aktindsigt 10,- kr. pr. udskrevet side inkl. moms, dog maksimalt 200,- kr. Kopien vil blive lagt i vores sekretariat til afhentning.

Rejsevacciner
Gul Feber, 1 dosis………………………275 kr
Japansk encephalit, 1 dosis…………1005 kr
Hepatitis A børn<16 år, 1 dosis……..370 kr
Hepatitis A, 1 dosis…………………….370 kr
Hepatitis B børn<16 år, 1 dosis……..300 kr
Hepatitis B, 1 dosis…………………….375 kr
Hepatitis A+B, børn<16 år……………420 kr
Hepatitis A+B, 1 dosis…………………560 kr
Meningitis A+C, 1 dosis……………….250 kr
Meningitis A,C,Y,W, 1 dosis…………..550 kr
Difteri+tetanus, 1 dosis……………….200 kr
Tyfus………………………………………340 kr
Rabies…………………………………….735 kr
Pneumokok vaccine……………………370 kr
Influenza…………………………………200 kr
HPV vaccine (livmoderhalskræft)….825 kr
Centraleuropæisk encephalitis TBE…420 kr

Forsikringsattester og lign.

Attester for forsikringsselskaber, pensionskasser o.lign. : Som udgangspunkt afregnes samme pris, som gjaldt før ophør af aftalen mellem Lægeforeningen og forsikringsbranchen, alternativt afregnes for medgået tid, hvilket er 400,- kr. for første kvarter plus 300,- kr. pr. efterfølgende påbegyndt kvarter excl. moms. Såfremt selskabet udbeder sig udskrift fra journal, afregnes der i tillæg til ovenstående 10,- kr. pr. udskrevet side inkl. moms, dog maksimalt 200,- kr. Såfremt antallet af udskrevne sider overstiger 20 sider, kan vi ikke tilbyde at fremsende kopien, men den vil blive lagt i vores sekretariat til afhentning.